Højskolelærere til Bornholms Højskole

Børnholms Højskole søger hovedfagslærere til kunstfag og timelærere til andre fag.

Vi søger

Vi skal have dækket hovedfagene Keramik, Billedkunst og Glas, og derudover søger vi undervisere til en række andre fag, herunder psykologi, friluftsfag, politik mv. 

Hovedfagslærere bedes oplyse, hvilke andre fag, man kan undervise i. Stillingerne vil blive besat som enten faste deltidsstillinger eller som timelærerstillinger. Stillingerne er til besættelse fra 1. december - senest 1. januar. 

Hvem er du

Du har en stor faglig indsigt i det fagområde, du søger til. Du er en god formidler og har erfaring med - eller kendskab - til højskolelivet. Du er et engageret og åbent menneske med en lyttende tilgang til andre, og du har ved siden af dette andre fagfelter/interesser, som vil være oplagte at dele med eleverne på skolen i form af valgfag, temauger mv.

Hvem er vi

Bornholms Højskole er en bred, almen højskole, der tager afsæt i den grundtvigske højskoletradi-tion, hvis grundlag er folkelig oplysning og livsoplysning, og hvor faglighed, fællesskab og en hjem-lig atmosfære er kendetegnende for skolelivet.

Læs mere om højskolen


Ansøgningsfrist

Ansøgninger fremsendes til ansoegning@bornholmshojskole.dk senest d. 30. oktober kl. 12. Der forventes afholdt samtaler i uge 46.

Se hele stillingsopslaget