Vrå Højskole søger ny forstander

Vrå Højskole søger ny forstander.
Ansøgningsfrist d. 30. november 2020.

Vrå Højskole søger en ny forstander med lyst til at drive en spændende højskole i vækst, med fingeren på pulsen i forhold til nutidens og fremtidens unge, og stærke rødder i vores stolte grundtvigianske traditioner.

Vrå Højskoles værdigrundlag er

 • at alle er ligeværdige,

 • at frihed under ansvar og demokrati er grundlaget for menneskeligt samvær,

 • at fællesskab og personlig stillingtagen udfordrer og udvikler individet,

 • at forundring, faglig fordybelse, kreativitet og livsoplysning er vigtige i dannelsen af menneskets identitet og selvforståelse,

 • at tilværelsen er større og rigere, end vi er i stand til at begribe,

 • at mennesket under de rette omstændigheder har uanede muligheder.

Højskolen ligger i den lille stationsby Vrå, der er et stærkt lokalsamfund med et aktivt foreningsliv som oplever udvikling og tilflytning. Byen ligger midt i Vendsyssel tæt på hav og skov og med let adgang til motorvej og tog. Højskolen er også et lokalt kulturelt samlingssted, hvor vi, når covid-19 igen tillader det, jævnligt åbner dørene for familie, venner og hele byen, som er velkomne til fællesspisning og andre arrangementer. Højskolens køkken laver maden fra bunden og prioriterer økologi, bæredygtighed og lokale råvarer.

Vi tilbyder

 • Du bliver leder af en flok passionerede og professionelle ildsjæle – omkring 40 dedikerede lærere, mentorer, pedeller sammen med køkken-, rengørings- og kontorpersonale.

 • Du bliver ansvarlig for en velfungerende skole og for at videreføre skolens gode økonomi samt løbende at udvikle strategier, kulturen og miljøet på Vrå Højskole.

 • Et spændende og udfordrende job, hvor arbejdet med unge mennesker er et væsentligt element.

 • En fagligt bredt funderet og velfungerende bestyrelse, der i samarbejde med højskolens ledelse og personale arbejder aktivt for skolens mål og virke.

 • En højskole med snart 150 år på bagen og en tradition for stor mangfoldighed og hjemlighed.

 • En stor opbakning fra lokalmiljøet og Vrå Højskoles Venner og en aktiv elevforening.

Vores forventninger til dig

 • Du skal forstå og ville folkehøjskolens fundament. Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er sammen med vores tætte relation til lokalområdet en naturlig del af vores hverdag.

 • Du kan relatere til skolens værdigrundlag og sociale engagement.

 • Du er optaget af at videreføre og udvikle højskolens pædagogiske praksis og kan se værdien i en bredt sammensat elevgruppe.

 • Du er indstillet på at være nærværende på skolen – både i forhold til elever, medarbejdere, og samarbejdspartnere.

 • Du er indstillet på at bo på skolens område. For at understøtte skolens hjemlighed er der bopælspligt for forstanderen. Skolen stiller en forstanderbolig til rådighed.

 • Du har erfaring med ledelse både på strategisk niveau og på driftsniveau fra en organisation med fokus på mennesker.

 • Du har sans for økonomi og for at sikre en stabil drift, gerne suppleret med ekstern fundraising og udvikling af projektansøgninger.

 • Du formår at motivere og involvere dine medarbejdere, facilitere tværfagligt samarbejde, udvise tillid og uddelegere.

 • Du er god til at skabe netværk og synlighed både lokalt, nationalt og blandt samarbejdspartnere.

 • Du har gode formidlingsevner, deltager i debatten og kan repræsentere skolen udadtil.

 • Du kan se dig selv i stillingen mange år frem.

Det praktiske

Send en motiveret ansøgning på et par sider bilagt CV og eventuelt referencer via dette link

Ansøgningsfrist mandag d. 30. nov. 2020.

Første samtale foregår tirsdag d. 10. dec. 2020.

Anden samtale foregår onsdag d. 16. dec. 2020.

Stillingen ønskes besat fra d. 1. marts 2021, hvor der vil være en måneds overlap med den nuværende forstander. Løn efter kvalifikationer og cirkulære BEK nr. 140 af 10/02/2016 udstedt af kulturministeriet.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til formanden for højskolens bestyrelse Anne Marie Heide Hviid på tlf. 23 23 91 84 eller annemarie@heidehviid.dk. Kontakt forstander Pia Schnoor på tlf. 20 89 16 23 eller pia@vraahojskole.dk for at aftale en rundvisning på skolen.