Vejledning

Højskoleelever bruger ofte højskoleopholdet som springbræt til videre uddannelse og/eller job. Vejledning på højskolen kan spille en stor rolle i dette forløb.

Mette Kylsø

Uddannelseskonsulent
Udvikling

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.

__

Barselsorlov til og med februar 2021.