Realkompetence

For FFD handler vejledning også om realkompetence. Erfaringerne viser, at vejledning under højskoleforløbet har afgørende betydning for elevens arbejde med dokumentation af realkompetencer.

Rapport om realkompetencer

I 2008 udgav FFD rapporten "Dokumentation af højskolekompetencer". Rapporten er skrevet af Camilla Hutters og Kristina Bæk Nielsen, og undersøger aktuelle dokumentationsformer og aftagerperspektiver.

En anden erfaring vi tager med os fra indeværende projekt er, hvor vigtig og nødvendig dialogen mellem højskolerne og de videregående uddannelser er. Det er gennem mødet og dialogen, at barrierer og fordomme fra begge sider bliver nedbrudt.

Fra rapporten: Dokumentation af Højskolekompetencer

Læs hele rapporten om højskolekompetencer (pdf).

Dansk Folkeoplysnings Samråd

FFD deltager i Dansk Folkeoplysnings Samråds (DFS') "Forum for Realkompetencer".

Læs mere om arbejdet med realkompetencer på DFS' hjemmeside.