Gode råd og sparring

FFD har samlet en række referencepersoner, som kan kontaktes med henblik på at få gode råd om uddannelsessamarbejde.

Få sparring fra referencepersoner

Referencepersonerne har selv erfaringer med området og kan yde sparring til jer, der selv ønsker at opstarte samarbejde mellem frie kostskoler og formelle uddannelsesinstitutioner. Referencepersonerne repræsenterer forskellige vinkler på uddannelsessamarbejde og kan med hver deres udgangspunkt fortælle om både gode og mindre gode erfaringer. 

Karen Maigaard har været ansvarlig for etableringen af Design HF, der er et samarbejde mellem Odense Fagskole og VUC Odense om et tre-årigt HF-forløb med indbyggede fagskolemoduler i billedkunst, mediefag og design.

Kontakt Karen på tlf. 6612 2145 eller karen@ofag.dk

Stig Kaufmanas fra Den Rytmiske Højskole (DRH) har deltaget i arbejdet med at formulere en samarbejdsaftale mellem Rytmisk Musikkonservatorie i Kbh (RMC) og DRH omkring en praktikordning for de RMC-studerende på musiklærerlinien, lydtekniklinien og sangskriverlinien. Aftalen omfatter også erfaringsudveksling, uddannelsesvejledning og mulighed for fælles undervisningstiltag.

Kontakt Stig på tlf. 5128 0896 eller sk@drh.dk

Jan Wadsholt fra Århus Social- og sundhedsskole er uddannelsesvejleder, og har i samarbejde med både højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler arbejdet med brobygningsforløb, pit-stopordninger og vejledersamarbejde mellem SoSu og frie kostskoler.

Kontakt Jan på tlf: 23232463 eller sskajw@sosuaarhus.dk 

Pia Schnoor fra Vrå Højskole har skabt en brobyggende linje for endnu ikke uddannelsesparate unge, der ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Linjen er blandt andet udviklet sammen med EUC Nord og VUC Nordjylland.

Kontakt Pia på tlf. 98981010 / 20891623 eller pia@vraahojskole.dk

Susanne Rejnhold fra Idrætshøjskolen Århus har været ansvarlig for etableringen af et samarbejde med professionshøjskolen VIA UC. Sigtet var at lette overgangen fra et højskoleophold til en professionsuddannelse - blandt andet gennem realkompetenceafklaring.

Kontakt Susanne på tlf. 8621 3800 eller sre@iaarhus.dk

Dialogmøder

Hvert år afholder FFD dialogmøder for alle vejledere.

Læs mere om dialogmøderne