Samarbejde med Studievalg Danmark

Højskolerne har mulighed for at inddrage Studievalg Danmark i skolens vejledningsindsats

Højskolerne har rmulighed for at indgå et samarbejde med Studievalg om vejledningsaktiviteter på skolerne, og flere højskoler har gode erfaringer med at samarbejde med lokale Studievalgcentre. Det kunne f.eks. være aktuelle oplæg om kvote 2, karriereveje eller lign. 

Nye vilkår for samarbejdet

I 2018 blev Studievalg Danmark oprettet som en samlet organisatorisk enhed, med dog stadig med de syv regionale centre, hvilket har ændret i organisationens opgaveportefølge. Det betyder bl.a., at der fremadrettet for højskolerne vil være en udgift forbundet med at samarbejde med Studievalg om bl.a. tematiske oplæg, personlig vejledning osv. 

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om muligheder for samarbejde omkring vejledningsaktiviteter, få inspiration til din skoles vejledningsindsats eller høre om kommende vejledningskurser for højskolens personale, så kontakt uddannelseskonsulent Mette Kylsø for mere information.

Mette Kylsø

Uddannelseskonsulent
Udvikling

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.