Samarbejde med UU og Studievalg

Højskolerne samarbejder med Studievalg og Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, omkring elevernes vejledning

UU varetager vejledningen fra grundskole til ungdomsuddannelser, og har dermed også vejledningsforpligtelsen for elever på højskole, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

UU centrene er kommunalt forankret, og man kan finde sit lokale UU center her

Desuden er evejledningen et frit tilgængeligt vejledningstilbud til alle unge, der søger uddannelse. Evejledningen kan kontaktes telefonisk, via mail eller via chat.

Studievalg varetager vejledningen til videregående uddannelser, og man kan finde det regionale Studievalgscenter her