Bestyrelse og ledelse

En højskoles bestyrelse spiller en central rolle. Højskoleloven fastsætter således, at bestyrelsen udgør den overordnede ledelse.

Bestyrelsens sammensætning

Loven beskriver en række gældende forhold vedrørende bl.a. bestyrelsens sammensætning, den arbejde og ansvar. I den enkelte skoles vedtægter vil de specifikke forhold i øvrigt være beskrevet.

Bestyrelsens ansvar

Som overordnet ledelse er bestyrelsen både ansvarlig over for bevilgende myndighed og over for skolens bagland. FFD's oversigt over bestyrelsens Opgaver og Ansvar fra 2002 kan hentes her.

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside findes generel rådgivning om selvejende institutioners ledelse.

Der er mulighed for at tegne en ledelsesansvarsforsikring, hvis man som bestyrelse ønsker dette. Se under Forsikringer.

Skoleøkonomi

Se forskellige redskaber til håndtering af skolens økonomi under menupunktet Økonomi, regnskab og revision

Service for bestyrelsesmedlemmer

Som bestyrelsesmedlem kan man altid søge rådgivning hos FFD. Det gælder forhold vedr. bestyrelsens arbejde, men også spørgsmål om lovgivning, skoledrift og særlige indsatsområder.

FFD arrangerer med mellemrum kurser for skolernes bestyrelsesmedlemmer. Se kursusoversigten her.

Thor West Nielsen

Rådgivning og Administration
Chefkonsulent / souschef
Lovgivning og økonomi
twn@ffd.dk
Tlf. 3336 4033 / 2160 6238
So Me _logo _linkedin2

Viggo Mellerup

Rådgivning og Administration
Juridisk konsulent
Lovgivning, ansættelse og økonomi
vm@ffd.dk

Tlf. 3336 4034 / 5116 5389
So Me _logo _linkedin2


KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven