Information

I denne sektion af hjemmesiden, finder du nyheder fra FFD samt alt hvad der vedrører markedsføring og pressearbejde.

cefu
 
 
cefu

22. marts 2017Højskoleophold giver særdeles gode resultater, når man ser på unges faglighed, motivation og selvtillid i forhold til videre studieforløb, viser en ny evaluerin...

OleWille

28. februar 2017Det bliver forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole der får jobbet som Slots- og kulturstyrelsens specialkonsulent på højskoleområdet....

 

28. februar 2017Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse har i dag udgivet deres rapport. Højskoler håber regeringen til følge anbefalingerne....

Dannelse til debat

24. februar 2017I denne uge har både digital dannelse og naturvidenskabelig dannelse været til debat, og folkehøjskolerne spiller aktiv med i dannelsesdebatten....

 
Kulturstyresen

30. januar 2017Slots- og Kulturstyrelsen søger konsulent til folkehøjskoleområdet. Jesper Moesbøls afløser skal findes. Frist 12. februar....

Charter_underskriv

30. januar 20171. august 2016 udarbejdede FFD et charter, fordi ny bekendtgørelse fjerner det undervisningstimetal, som efter skoleformens opfattelse tidligere var med til at ...

 
Medlemsmøde

25. januar 2017FFDs nuværende strategi udløber med udgangen af 2017. Derfor skal vi drøfte, hvor vi skal hen? Hvordan kommer vi der? Det er 23. marts...

LK2017

13. januar 2017- sammen om at være højskolelærer. Sæt kryds i kalenderen den 7. - 8. november. ...

 
Glædelig jul og godt nytår fra FFD

21. december 2016Julehilsen fra Højskolernes Hus og reminder om tilmelding til medlemsmøde om en fælles 5-årig strategi for højskolerne. ...

Folkeoplysning resultater

16. december 2016Mange spændende projekter er blevet gennemført med penge fra folkeoplysningspuljen i 2016. Vi har lavet en oversigt over resultaterne....

 
Julekalender 2016 - logbuy - forsidebillede

28. november 2016Glædelig jul fra FFD. Hver dag i december måned kan du få adgang til ekstra gode juletilbud fra LogBuy....

23. november 2016Folkehøjskolernes Forening vil gerne sikre TAP'erne så attraktive vilkår på pensionsområdet som overhovedet muligt. ...

 
Folkeråd om digital dannelse

21. november 2016Hvordan skaber vi de bedste muligheder for digital dannelse af den danske befolkning? DANSK IT og FFD sætter fokus på dannelse anno 2016....

Leo-KomischeKonnerup

21. november 2016Leo Komischke-Konnerup blev første modtager af Højskolepædagogisk Pris....

 
Lærerkonference

21. november 2016100 højskolelærere satte hinanden stævne på Nørgaards Højskole til to dages samvær og samtale. Indtryk og udtryk fra Lærerkonference 2016....

03. november 2016Aktivitetstallene for skoleåret 2015-16 foreligger nu, efter skolerne har indberettet til ministeriet....

 
Lisbeth2

28. oktober 2016Hvad sker der, når teknologien individualiserer oplysning og gør den fælles delmængde af viden mindre? ...

Højskolekurser 2017

28. oktober 2016Højskolerne har indsendt alle næste års kurser, og de er indtastet, så de kan ses på på hojskolerne.dk. Hvert år sender siden 350.000 link videre til højskolern...

 

13. oktober 2016Onsdag den 28. september mødtes mere end 230 engagerede deltagere for at tale om dannelse ved Højskolepædagogisk konference II....

konferenceII

29. september 2016Flere end 230 skolefolk diskuterede dannelse og engagement på Højskolepædagogisk Konference...

 
Lisbeth

22. september 2016Hvordan skal vi lykkes med at løse de komplekse udfordringer, vores samfund har, hvis vi altid tænker på os selv først?...

Konference

22. september 2016En bredt anlagt konference arrangereret af bl.a. højskolerne og Danmarks Lærerforening sætter fokus på dannelsens vilkår i dagens uddannelsestænkning. Folkeskol...

 
Bestyrelsen

20. september 2016Den nysammensatte bestyrelse holdt sit første møde d. 18. august, hvor den bl.a. konstituerede sig og lagde op til en proces for udarbejdelse af en ny forenings...

15. september 2016FFD er med-initativtager på Frirummet, som arbejder for at skabe en ny debatkultur....

 

12. september 2016Der er kommet 696 besvarelser fra 52 skoler til 2016 analysen. Dette antal er tilpas for at kunne lave en retvisende analyse på TAP området og ligger i antal l...

12. september 2016FFD har udarbejdet en analyse af højskolernes regnskaber for finansåret 2015. I første omgang for de ikke kombinerede skoler....

 

12. september 2016Den 30. august offentliggjorde regeringen sit finanslovsforslag for 2017. Som forventet fortsætter besparelsen på taksterne med 2% samtidig med, at der sker en ...

Flygtninge på Højskole

07. juni 2016Den 1. juli træder den nye integrationslov i kraft. Det giver nye muligheder for at højskoler og kommuner kan samarbejde om at tilbyde flygtninge et højskolefor...

 
Frirummet

03. juni 2016Friskolerne, efterskoler og højskolerne er gået sammen om initiativet Frirummet. Sammen ønsker vi at styrke den demokratiske debat, både lokalt og nationalt, og...

Demokratisk dannelse

17. maj 2016Antologien vil bidrage til debatten om højskolernes opgave og pædagogik. Temaer: højskolen som eksperimentarium, nødvendigheden af en åben dannelse, forholdet m...

 
tidlinie

12. maj 2016125-års jubilæumsårsmøde 2.-4. juni på Grundtvigs Højskole i Hillerød....

logo

04. maj 2016Send os eksempler på priser I betaler i dag, så undersøger vi om der kan laves et prismatch. ...

 
Højskolepædagogik nyt oplag

03. maj 2016Allerede efter et år er 1. oplag af Højskolepædagogik udsolgt. Nu er 2. oplag netop ankommet fra trykken. ...

Fællesspisning

28. april 2016Omkring 20 højskoler byder på et måltid mad i forbindelse med Danmark spiser sammen. Flere vælger at kombinere det med Højskolernes Dag d. 7. maj. ...

 
webshop

28. april 2016FFD har fået ny webshop og med den en ny form for gavekort....

Dialogmøde

06. april 2016Vejledere på tværs af uddannelsessystemet var samlet for at debattere unges overgange i uddannelsessystemet. ...

 
logo

05. april 2016 Indkøbsforeningen for Frie Skoler ”Skoleindkøb”er etableret på initiativ af FFD og Efterskoleforeningen. Vi søger leder, der kan stå i spidsen for den nye indk...

lisbeth

26. marts 2016Måske er folkets stemme blevet klemt helt ud af arenaen - af folkedybets aggressivitet på den ene side – og af folkestyrets ophøjede ekspertposition på den ande...

 
Fællesspisning

02. marts 2016Nordea-fonden har bidraget med 9,6 mio. kr. til Danmark spiser sammen. Læs mere om hvordan din højskole kan medvirke....

02. marts 2016”Danmark spiser sammen” er et nyt initiativ og en landsdækkende kampagne, der vil fremme fællesskabet gennem måltider. Fra uge 17 dækker højskoler, foreninger, ...

 
Bekendtgørelse - Løn og ansættelse

12. februar 2016Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår er nu vedtaget og offentliggjort d. 12. februar 2016. Download bekendtgørelse og oversigt over ændringer....

bevilling

10. februar 2016FFD administrerer 4 puljer til forskellige former for forsøgs- og udviklingsvirksomhed plus orlov til ansatte. Ansøgningsfrist for fire puljer den 1. marts...

 
Lisbeth2

02. februar 2016Hvornår er det den enkelte unges eget ansvar og hvornår er det fællesskabets, når noget går galt, spørger højskolernes formand. Uden fællesskaber, mening og pla...

Flygtning

22. januar 2016Medierne har taget debatten om flygtninge på højskole op de seneste dage. Men det er ikke nyt at højskolerne tager del i integrationen....

 
Administrativ rådgiver

12. januar 2016Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) søger engageret og erfaren udviklingskonsulent ...

Bevilling2

07. januar 2016Forsøgs- og udviklingsmidler og Orlovsmidler...

 

07. januar 2016Vi vil igen henlede opmærksomheden på vores kursuskalender, hvor nye kurser løbende bliver indført....

Lisbeth2

21. december 2015Genopret tilliden mellem borgere og politikere, skriver Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, i et indlæg i Kristeligt Dagblad...

 

17. december 2015Pr. 1. januar 2016:...

03. december 2015Hæftet "Flygtninge på højskole" er blevet opdateret....

 

03. december 2015Højskoleelevernes globale onlinemagasin globalstory.dk er nu i luften i en helt ny og opdateret version...

Forstandermøde

28. november 2015Talstærkt fremmøde på forstandermøde hvor besparelser og charter for arbejdstid var dominerende emner....

 
lærerkonference

25. november 2015Der blev bl.a. debatteret grænseløst arbejde og samfundsansvar. En bestyrelse for en højskolelærerforening blev dannet....

Finanslov 2015

23. november 2015Med Aftalen om finanslov for 2016 kan højskolerne nu se frem til en besparelse på 2 pct. i det kommende år....

 
Flygtning

18. november 2015Netværksmøde den 9. november udmøntede sig i en række opmærksomhedspunkter og gode råd til arbejde med flygtninge og en planlægningsgruppe er nedsat....

Nej til lukninger top

13. oktober 2015Hjælp os med at sprede budskabet om at finanslovsforslaget kommer til at lukke højskoler, hvis ikke besparelserne fjernes....

 
Finanslov 2015

29. september 2015Udsigten til nye besparelser på højskoleområdet presser en skoleform, der i forvejen har måttet holde for i forbindelse med Genopretningspakken....

Flygtninge på Højskole

24. september 2015Nordisk Folkehøjskoleråd opfordrer i en fælles udtalelse alle Nordens højskoler til at tage initiativer til forbedring af flygtninges vilkår...

 
ny reform

12. september 2015Højskolerne støtter kritikken af nedskæringerne på uddannelsesområdet. Et stærkt Danmark har brug for god uddannelse. Ikke 8,7 mia i nedskæring....

04. september 2015Den 1. oktober er der deadline for at ansøge International pulje og Folkeoplysningspuljen...

 

03. september 2015Inspirationsmøderne er tænkt som "lokale" møder i regionerne for organisationer og foreninger, der er en del af initiativet Folkeoplysning for flygtninge....

03. september 2015Fremover skal højskolelærere mv., der kører højskolens bus, opfylde krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse....

 
Konference højskolepædagogik

01. september 2015Med en stor uddannelseskonference i september og en ny bog om højskolepædagogik er højskolerne klar til at diskutere det danske uddannelsessystem og den pædagog...

bestyrelsen2015

24. august 2015I torsdags mødtes den nye bestyrelse for første gang efter sidste valg. Jakob Mejlhede Nielsen blev ny næstformand. ...

 
Lisbeth2

18. august 2015Vise embedsfolk i Moderniseringsstyrelsen har sat sig for at ”befri” højskolerne fra nogle af de besnærende rammer. Det kaldes normalisering. ...

14. august 2015Højskolerne har fået lavet en rapport, der fremviser en markant effekt af højskoleophold. Rapporten dokumenterer, at unges chancer for at komme tilbage i uddann...

 

14. august 2015En større målgruppeanalyse fra 2008 foretaget af Capacent Epinion viser bl.a., at unge, der har været på højskole, bliver mere aktive i foreningslivet. ...

14. august 2015Højskolerne har fået målt deres omdømme i den danske befolkning, sammenlignet med en række andre offentlige og private institutioner....

 

14. august 2015Antallet af danske folkehøjskoler er gået op og ned siden grundlæggelsen af den første højskole i 1844. ...

14. august 2015Hvor mange elever går på de danske højskoler? Hvordan har udviklingen været de seneste år? Her kan du finde statistik og oplysninger om elever på de danske højs...

 

14. august 2015Højskoleophold har en positiv betydning for unges muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Det viser evaluering af det såkaldte Kombinationsprojekt fra 2015...

Folkemøde 2015

22. juni 2015Staten bør sponsorere civilsamfundet mere...

 
ny reform

01. juni 2015Højskoleophold har en meget positiv betydning for om unge frafaldstruedes begynder eller vender tilbage til uddannelse. ...

Lisbeth -Trinskjær -(2)

27. maj 2015Hvor skal vi møde det ukontroversielle og det nuancerede i den offentlige debat i fremtiden, når ekstremisterne får så meget taletid?...

 
ensomme unge

24. april 2015Ny undersøgelse viser, at højskoleelever er mindre ensomme som følge af deres højskoleophold....

KD kronik 04-2015

14. april 2015De folkelige bevægelsers og civilsamfundets måske vigtigste aktuelle udfordring: At insistere på, at der findes et folkeligt fællesskab, som vi alle bør tage de...

 

09. april 2015Højskoleelevernes onlinemagasin, med historier der sætter verden under lup - suppleres med undervisningsmateriale...

25. marts 2015Mellemfolkeligt Samvirke (MS) inviterer landets højskoleelever til at deltage i gratis debatmøder omkring skattely....

 

25. marts 2015Højskolepædagogik - En fortælling om livsoplysning i praksis...

25. marts 2015Informationer og nyheder om vejledning i krydsfeltet mellem højskoler og videregående uddannelser...

 

25. marts 2015De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af elever på de lange kurser er uændret....

05. marts 2015SKAT har aflagt kontrolbesøg på flere højskole med fokus på medarbejdernes betaling for kost...

 

26. februar 2015Aldrig før er så mange mennesker flygtet fra deres hjem....

Løgumkloster Højskole

23. februar 2015Tønder Kommune støtter projektet om at genrejse højskolen....

 
Bredal

23. februar 2015Tidligere redaktør på Politiken bliver ny forstander på Borups Højskole...

19. februar 2015Ansøgningsfrist er 1. marts...

 

05. februar 2015Flere end 210.000 danskere føler sig ofte ensomme......

05. februar 2015Vi har lagt sangene fra den trykte udgave af Højskolesangbogen ind i en app. ...

 

05. februar 2015Gratis workshops i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Foredrag af unge, som har rejst i Europa....

05. februar 2015Læs mere om de enkelte puljer her:...

 
Folkebevægelsen mod ensomhed - like

05. februar 2015FFD og højskolerne er en del af ”Folkebevægelsen mod ensomhed”. Sammen med flere end 50 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder arbejdes de...

29. januar 2015For informationsmedarbejdere og andre på højskolerne, der arbejder med annoncer, hjemmesider mv....

 

29. januar 2015Kulturhusene og Folkehøjskolernes Forening inviterer alle med interesse for lokal udvikling og folkeoplysning til møde...

29. januar 2015Husk at der er medlemsmøde om løn- og ansættelsesforhold den 4. februar fra kl. 10.30 til 15 på Idrætshøjskolen Århus....

 

22. januar 2015Alene med ansvaret for at lykkes – om vejledningen af ensomme unge...

22. januar 2015Det er titlen på Nordisk Folkehøjskoleråds Vårkonference...

 

22. januar 2015Kurset henvender sig til lærere på høj- og efterskoler, som har lyst til ledelse....

Logo

16. januar 2015Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) søger en engageret og erfaren konsulent med veneration for folkehøjskolen...

 
trinskjær

28. august 2014Vi spejder nu for tredje år forgæves efter den lovede tilbageførsel af besparelsen på højskoleområdet fra 2011, der her i 2014 beløber sig til 28 mio. kr...

28. august 2014Regeringen har nu offentliggjort finanslovsforslaget for 2015 (FFL2015). Der er ikke de store overraskelser i forslaget. ...

 

25. august 2014Fristen for indsendelse af oplysningsskemaet den 1. oktober 2014....

25. august 2014Ansøgningsfristen nærmer sig - Skolepuljen er delt op i to: ...

 

21. august 2014Ifølge Rejsegarantifondens bestemmelser, er der lempeligere vilkår mht. garantistillelse, hvis der tale om en godkendt almennyttig institution. ...

Lisbeth -Trinskjær -(2)

25. maj 2014På højskolernes årsmøde blev Lisbeth Trinskjær, forstander på Ubberup Højskole, valgt til ny formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark...

 

21. maj 2014Den finske højskole har brug for hjælp fra nordiske venner....

24. april 2014til International pulje og Folkeoplysningspulje...

 

24. april 2014Personalestyrelsen har nu udmeldt de nye huslejestigninger for tjeneste- og lejebolig med virkning fra 1. august 2014...

24. april 2014Indkaldelse til generalforsamling og årsmøde på Gymnastikhøjskolen i Ollerup den 22.-23. maj er sendt ud med posten....

 
Økonomi

22. april 2014Det samfund, vi lever i, presser alle til at dokumentere den økonomiske effekt af det, vi foretager os. For første gang i 150 år har vi derfor undersøgt effekte...

01. april 2014Kampagne i 2014 som sætter fokus på, at højskolerne gør det, de er gode til: Lave Højskole, men at vi da godt kan sætte tal på nytteværdien, fordi det efterspør...

 
Højskolelov

28. marts 2014Forstanderne opfordrer til, at der under lovarbejdet med "Kombineret Ungdomsuddannelse" sker ændringer, der gør det realistisk for højskolerne at byde ind på ud...

11. marts 2014Kom til netværksseminar for elevforeninger og hør bl.a. Bo Lidegaards samfundsdiagnose med et højskoleperspektiv...

 

10. oktober 2013Aktivitetstallene for skoleåret 2012-13 foreligger nu, efter skolerne har indberettet til ministeriet....

03. oktober 2013Høringssvar kan findes på Høringsportalen...

 

26. september 2013Få et overblik over de seneste års udvikling i antallet skoler og kursister på korte og lange højskole ophold....

26. september 2013Markant effekt af højskoleophold for frafaldne fra erhvervsuddannelserne...

 

12. september 2013FFD har lavet et notat med gennemgang af de tilskudsmæssige ændringer, der indgår i Finanslovsforslaget for 2014, og om deres baggrund. ...

Effektundersøgelse

04. september 2013En ny omfattende analyse viser markante effekter af højskoleophold for unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse. Deres chancer for at komme tilbage i uddannel...

 
Finansloven 2014

28. august 2013Regeringens nye finanslovsforslag rummer ingen tilbagerulning af besparelser på højskoleområdet. Det kommer bag på formanden for Folkehøjskolernes Forening i Da...

15. august 2013Ny bestyrelse valgt på generalforsamling 6. juni...

 

15. august 2013FFD har nu afsendt høringssvar til lovforslaget...

15. august 2013FFD har fået udarbejdet en statistik for folkehøjskolerne...

 

20. juni 2013Der er blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt pensionsindbetalinger for forstandere og lærere skal ske til Magistrenes Pensionskasse. ...

20. juni 2013Folkekøkken, debatarrangementer, Højskolebladet live - og masser af højskoleelever...

 

20. juni 2013Nu er lovforslaget kommet i høring...

23. maj 2013Der er oprettet et site på ffd.dk, hvor der løbende vil blive orienteret om den kommende lovproces....

 

16. maj 2013Invitation til FFD's generalforsamling og årsmøde den 6.-7. juni på Askov Højskole er sendt ud tl alle højskoler og personlige medlemmer med post primo maj. ...

16. maj 2013Læs mere om Højskolernes Folkekøkken, Talerskolen, Højskolecamp og Højskolernes samlede program....

 

15. april 2013Her kan du hente billeder til brug i forbindelse med omtale af højskolerne....

14. marts 2013Reguleringsfaktoren pr. 1. april 2013 er uændret 101,3040 ...

 

21. februar 2013Regeringens udspil til SU-reform blev ikke så begrænsende for et højskoleophold som frygtet....

24. januar 2013Med virkning pr. 1. januar 2013...

 

10. januar 2013PULJEN ER NEDLAGT!!...

12. december 2012Resultat af FFD's undersøgelse forefindes nu...

 

06. december 2012Nedenfor finder du pressemeddelelser frem til sommeren 2015. ...

Resolution

30. november 2012Regeringen har ikke, som lovet, tilbagerullet de besparelser, som højskolerne var blevet pålagt i forbindelse med Genopretnings-pakken. Det protesterer 52 højsk...

 

01. november 2012 Fortsat en lille samlet fremgang ...

06. september 2012Generelt kan lønstigningerne fra 2006 til nu matche lønreguleringen på det offentlige område....

 

30. august 2012Den 27. august 2012 fremlagde regeringen sit forslag til Finanslov 2013....

22. august 2012Sæt lokalt fokus på fællessang og vær med til at markedsføre højskolesangbogen!...

 

09. august 2012Kulturministeriet har meddelt, at ny tilskudsbekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2012 med overgangen til det nye skoleår. ...

Fleksuddannelse

04. juli 2012Sådan spørger FFD's generalsekretær Niels Glahn og fire andre organisationsfolk i et indlæg om fleksuddannelsen. Indlægget blev bragt i Politiken den 28. juni 2...

 
Løgumkloster Højskole

04. juli 2012Flere år med svigtende elevtilslutning, reduceret statstilskud, og stadigt stigende udgifter til drift og vedligehold, har desværre gjort det umuligt at drive L...

21. juni 2012Temadag om narrativ praksis i vejledning og mentorskab på højskoler...

 
Folkemødet 2012

31. maj 2012Politikere, organisationer og medier mødes på Bornholm – og højskolerne deltager selvfølgelig i debatten. Særlig Højskolecamp for nuværende og tidligere elever....

KD tillæg 2012

23. maj 2012Kristeligt Dagblad har i foråret 2012 udgivet et særligt højskoletillæg med titlen "Højskole i form"....

 

10. maj 2012Indkaldelse til FFD's generalforsamling og årsmøde den 7.-8. juni på Løgumkloster Højskole er sendt ud med posten den 3. maj til alle højskoler og personlige me...

10. maj 2012En række skoleforeninger og Frie Skolers Lærerforening er gået sammen om selv at etablere ”den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse” målrettet lærere fra de fri...

 

26. april 2012Folketinget har vedtaget at ændre højskoleloven, så ministeriet ikke længere skal godkende vedtægtsændringer, bortset fra i situationer hvor en skole ændrer sta...

26. april 2012Moderniseringsstyrelsen har nu udmeldt den nye huslejestigning for tjeneste- og lejebolig med virkning fra 1. august 2012. ...

 

12. april 2012FFD udbyder et kursus med det formål at give ny inspiration til fællessangen. ...

29. marts 2012Den første ansøgningsfrist for forsøgs- og udviklingsmidler 2012 er d. 1. maj....

 

29. marts 2012Folkehøjskolernes Forening i Danmark søger en engageret og erfaren uddannelseskonsulent med højskolebaggrund. ...

09. februar 2012FFD deltager i årets Folkemøde på Bornholm d. 14.-17. juni 2012....

 

09. februar 2012Informationsseminar 2012 – sidste frist for tilmelding ...

09. februar 2012Husk at tilmelde jer seminaret om naturvidenskabelig dannelse....

 

03. februar 2012Materiale til næste års kortkursuskatalog indkaldes i starten af august. ...

02. februar 2012Højskolerne gør særligt opmærksom på sig selv lørdag d. 6. maj med fælles PR og markedsføring op til og i løbet af dagen....

 
folkemøde2

02. februar 2012FFD har igen i 2017 valgt at deltage aktivt på Folkemødet på Bornholm....

02. februar 2012Her kan du downloade Højskolernes logo i forskellige varianter og som forskellige filtyper....

 
Fælleskataloger

02. februar 2012Vi udgiver et fælleskatalog med korte kurser og et inspirationshæfte målrettet kommende højskoleelever....

02. februar 2012Her kan du finde information og materialer vedrørende Højskolernes fælles markedsføringskampagne - "Find det, du er god til". ...

 

02. februar 2012Højskolebladet er et kulturmagasin i bredeste forstand. I Højskolebladet og på hojskolebladet.dk kan man holde sig orienteret om væsentlige diskussioner om poli...

02. februar 2012FFD udsender nyhedsbrevene FFD-info og HøjskoleNYT. Derudover udsender Højskolebladet nyhedsbrevet BRIEF....

 

02. februar 2012FFD's Informationsafdeling har til opgave at udbrede kendskabet til højskolerne og medvirke til at sikre skoleformen et godt omdømme....

Statistik

02. februar 2012Her finder du statistisk materiale og forskellige analyser vedrørende de danske folkehøjskoler....

 

02. februar 2012Her kan du finde generelle oplysninger om de danske højskoler og om Folkehøjskolernes Forening i Danmark....

02. februar 2012FFD arbejder sammen med Søren Kierkegaard Forsknings Centeret og Golden Days om at koordinere alle begivenheder i forbindelse med fejringen af 200-året for Søre...

 

02. februar 2012Højskolelærere og forstandere med minimum 7 års anciennitet kan ansøge om orlov til efteruddannelse med fri vikar i 3 til 6 måneder i skoleåret 2012 - 2013. ...

20. januar 2012For at stimulere højskolernes arbejde med Europa har FFD, med støtte fra Europa-nævnet, oprettet en pulje til ekstraordinære og offentlige Europaaktiviteter. ...

 

20. januar 2012FFD arrangerer et kursus, hvor kunstlærere kan blive inspireret på både det pædagogiske, didaktiske og praksis-orienterede felt....

20. januar 2012FFD’s Informationsseminar 2012 har fokus på de vigtigste målgrupper for højskolens kommunikation. Hvem er de, og hvordan opfatter de din markedsføring af skolen...

 

20. januar 2012Højskolerne er medarrangør af Tour de Future. en stor cykeldemonstration, der går igennem hele Danmark....

12. januar 2012Lønreguleringsfaktoren pr. 1. april er nu offentliggjort - den blev på 1,3040%....

 

12. januar 2012Mød vejledningssystemet - FFD inviterer højskolefolk og vejledere til regionale møder om at forebygge uddannelsesfrafald. ...

05. januar 2012Erhvervs- og Vækstministeriet har netop udsendt en ny bekendtgørelse vedr. hjemmesiders brug af cookies og en tilhørende vejledning. ...

 

05. januar 2012Udlændingestyrelsen (tidligere '-service') har informeret om, at nytåret bringer en regulering af satserne på de ansøgningsgebyrer, som højskoleeleverne skal be...

05. januar 2012FFD har indgået en aftale om et pilotprojekt med Facebook-specialisterne Komfo....

 

Søg på ffd.dk

Tilmeld FFD-info

Modtag vigtig information fra FFD i din mailboks. FFD-info udsendes et par gange om måneden. Læs mere

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven