Uddannelsessamarbejde

Højskolernes samarbejde med det formelle uddannelsessystem er et særligt indsatsområde i FFD.

Målet er at medvirke til at danne helt nye stier i uddannelseslandskabet. Højskoler kan vise sig at være et kærkomment supplement for unge, der af den ene eller anden grund må gå uden om den slagne vej i jagten på en uddannelse. Det drejer sig om nye stier til både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

3x3 projektet

Med afsæt i erfaringer fra 3x3 projektet, der løb fra 2007-2009, vil foreningen fortsat arbejde for udvikling og implementering af bæredytige samarbejdsmodeller mellem højskoler og det formelle uddannelsessystem.

3x3 projektets mål var blandt andet at igangsætte og støtte projekter til fremme af uddannelsessamarbejde mellem højskoler/ husholdnings- og håndarbejdsskoler og det formelle uddannelsessystem. Undervisningsministeriet afsatte i en tre-årig periode 3 mio. kr. pr. år. til arbejdet. Afsættet var, at det i 2007 blev muligt at deltage i op til 15 timers kompetencegivende undervisning om ugen i løbet af et højskoleophold.

Fra 2007 til 2009 var F&U-puljens midler reserveret til 3x3-projektets Pulje 2, hvis formål var at støtte udviklingsprojekter, der kunne konkretisere og udvikle højskolernes hovedsigte; livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. 

Henrik Mosbæk

Udvikling
Pædagogisk udviklingskonsulent
Videregående uddannelser, vejledning og højskolepædagogik
hm@ffd.dk
Tlf. 3336 4038 / 2537 8404

Jonas Møller

Udvikling
Specialkonsulent
Højskolepædagogik
jm@ffd.dk
Tlf. 3336 4049 / 2887 1273
So Me _logo _linkedin2 

Jakob Hvenegaard

Udvikling
Specialkonsulent og teamleder
Unge uden ungdomsuddannelse, uddannelsessamarb. og vejledning
jha@ffd.dk
Tlf. 3336 4266 / 4022 8725
So Me _logo _linkedin2

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven