Vejledning

Højskoleelever bruger ofte deres højskoleophold som springbræt til afklaring af fremtiden i forhold til videre uddannelse og/eller job. Vejledning på højskolen kan spille en stor rolle i dette forløb.

Højskolen er et godt sted at vejlede

Vejledningssituationen på højskolen er unik, da den tætte, daglige kontakt mellem elev og vejleder giver mulighed for en helhedsorienteret, personlig og kvalificeret vejledning. Uddannelses- og erhvervsvejledning har været et lovkrav for højskolerne siden 1. januar 2004.

Mange højskoler samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalg og relevante uddannelsesinstitutioner for at kunne give højskoleeleverne præcis den vejledning, de har brug for.

Mentorordningen

Mentorordningen er for unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½-25 år. Læs om mentorordningen.

Pitstop

Studerende, der risikerer at falde fra deres videregående uddannelse kan tage et pitstop på en højskole, hvor de har mulighed for at få reduceret prisen. 

Læs om pitstop på www.hojskolerne.dk

Henrik Mosbæk

Udvikling
Pædagogisk udviklingskonsulent
Videregående uddannelser, vejledning og højskolepædagogik
hm@ffd.dk
Tlf. 3336 4038 / 2537 8404

Jakob Hvenegaard

Udvikling
Specialkonsulent og teamleder
Unge uden ungdomsuddannelse, uddannelsessamarb. og vejledning
jha@ffd.dk
Tlf. 3336 4266 / 4022 8725
So Me _logo _linkedin2

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven