Corona-orientering

På baggrund af statsministerens melding lukkes alle højskoler ned og elever og kursister sendes hjem.

Højskolerne lukkes ned til og med 13. april

Læs mere om udviklingen her

Vi arbejder for folkehøjskolens idé og udvikling

Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for folkehøjskoler i Danmark.

Find en medarbejder

Medarbejderne er delt i 4 afdelinger: Ledelsen, rådgivning og administration, udvikling og kommunikation. Find numre og mailadresser.

Find en medarbejder.

Kurser for professionelle

Foreningen holder arrangementer og efteruddannelseskurser. Nogle kurser er forbeholdt ansatte på højskolerne og foreningens medlemmer.

Find et kursus eller en konference 

Løn og ansættelse

Find løntabeller, anbefalinger, ansættelsesbreve og andre informationer om ansættelsesforhold på en højskole.

Læs om løn og ansættelsesforhold.

Hent råd til drift og ledelse af højskolen

Vi rådgiver om højskolen som privat selvejende institution. Find råd om institutionens opbygning, ledelse, forretningsforhold, beskrivelse af fælles administrative muligheder og værktøjer m.m.

Råd om at drive institutionen: Højskole