Bestyrelse

En højskoles bestyrelse udgør højskolens overordnede ledelse og spiller derfor en meget central rolle.

Om bestyrelsens rolle og ansvar mv. – se:
https://ffd.dk/administration/institutionen/bestyrelse-og-ledelse/