Indsats for unge uden uddannelse og job

Denne side henvender sig til højskoler og kommunale ungeindsatser for unge under 25 år og har til formål at give et overblik over hvilke muligheder der er for særlig støtte til et højskoleophold, og hvilke indsatser der er på området.

Kommunerne har ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Højskolerne har stor interesse i at bidrage til denne opgave, og hjælpe med at løfte unge på kanten af uddannelse og job til at finde en god vej gennem tilværelsen.

Højskolens rammer giver gode muligheder for at skabe trivsel og selvværd hos de udsatte unge. Højskolerne har gode resultater med at bringe unge videre i livet, ved at den unge udvikler sig personligt, fagligt, og danner sociale relationer.

Der er en række muligheder for, at unge, der ikke har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, er frafaldet en ungdomsuddannelse, eller er gået i stå efter ungdomsuddannelse, kan komme på højskole under et af vore indsatsområder.

I er meget velkomne til at kontakte os for at få mere viden om mulighederne. Vi stiller os eksempelvis gerne til rådighed for en drøftelse på et af jeres udviklingsmøder eller personalemøder.

Højskolerne har som noget nyt mulighed for at ansøge mangfoldighedspuljen til aktiviteter på højskolerne, der forventes at medvirke til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag. Puljen kan søges af én højskole eller af flere højskoler i forening eller sammen med organisationer, konsulenter o.a. Højskolerne har mulighed for at søge til et fælles projekt med fx et UU-center for at arbejde for, at en målgruppe kan komme lettere på højskole. Der er ansøgningsfrist 1. marts for projekter i 2019 samt 1. september for projekter i 2020. 

 

Forberedende forløb for unge uden ungdomsuddannelse 

Alternativ til FGU 

For unge, der vurderes at komme tættere på uddannelse og job med et højskoleophold, end et FGU forløb ville gøre.

Mentorordning 

For unge uden ungdomsuddannelse mellem 17 ½ og 25 år, der har et højskoleforløb indskrevet i sin uddannelsesplan. Kan også tages som et alternativ til FGU.

Unge uden ungdomsuddannelse uden uddannelsesplan: Der ydes en takst til højskolen, der kan anvendes til særlige forhold

Intensive læringsforløb 

Unge mellem 16 og 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller faglige forudsætninger for at kunne starte på ordinær uddannelse

Ungdomshøjskole for unge mellem 16 og 19 år

De to ungdomshøjskoler er et godt alternativ for unge, der ikke er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Unge på offentlig forsørgelse

Når den unge er på offentlig forsørgelse træder, Betalingsloven i kraft

Flygtninge under Integrationsprogrammet 

Flygtninge mellem 18 og 29 år kan tage et højskoleophold hvor mindst 1/3 af undervisningen er sprogundervisning og et erhvervsrettet forløb.

Højskolen som del af en ungdomsuddannelse 

EGU under FGU 

Højskoleophold som skoleforløb i EGU uddannelsen.

STU 

For unge med særlige behov der som del af uddannelsen har indskrevet et højskoleophold.

Unge under 25 år der er gået i stå efter endt uddannelse

Tilskud til egenbetalingen

Kommunen kan yde tilskud til egenbetaling inden den unge modtager offentlig forsørgelse.

Betalingsloven

Den unge modtager offentlig forsørgelse og Betalingsloven træder i kraft.

Højskoleophold på egen hånd

Unge på offentlig forsørgelse deltager i et højskoleophold på egen hånd uden kommunens godkendelse.

Jakob Hvenegaard

Specialkonsulent
Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.