Medlemmer

Rådet udgøres af repræsentanter for de nordiske højskoleforeninger, idet hvert land indgår med 2-3 medlemmer.

Liste over rådets medlemmer

Sverige:

Danmark:

Finland:

Norge:

Regnskap: