Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Puljemidler

FFD administrerer puljer til forskellige former for forsøgs- og udviklingsvirksomhed, efteruddannelse og orlov samt tilskud til tilrettelæggelse og gennemførsel af fælles kurser. Nedenfor kan du læse mere om puljerne og finde vejledninger og ansøgningsskemaer.

Puljer til udvikling og efteruddannelse

Skoleudviklingspulje

Kan søges af én højskole eller af flere højskoler i forening. Der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober.

Skolepuljen er delt op i to:

Pulje a

Støtter forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen og i højskoleundervisningen, som især inden for nye områder vil komme såvel den enkelte skole som den samlede højskoleverden til gavn.

Pulje b

Støtter i mindre omfang og med maksimalt 25.000 kr. lokal implementering af viden, ordninger og ideer, som allerede er afprøvet. Der kan endvidere under pulje b søges om midler til pilotprojekter, evt. som forprojekter for større pulje a ansøgninger.

 

Ansøgningsfrist

Hvert år d. 1. marts og 1. oktober.

Fælles kurser (§ 28)

§ 28-midler til efteruddannelseskurser og konferencer.

Lærere eller forstandere fra en eller flere højskoler kan søge tilskud fra § 28-midlerne til at tilrettelægge og gennemføre kurser og konferencer.

Kurset eller konferencen skal:

  • indeholde minimum 6 timer á 60 minutter
  • være åbent for undervisere ved alle højskoler
  • have deltagere fra mindst 2 højskoler

Det maximale tilskud kan udgøre 125 kr. pr. kursustime pr. deltager.
De øvrige betingelser kan ses i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til § 28 midler (Word-skabelon) udfyldes og mailes til: ng@ffd.dk


Højskolernes Hus
Nytorv 7
1450 København K.


Midlerne administreres af FFD. Ansøgningerne behandles af FFD's administration efter de gældende retningslinier for anvendelsen af § 28-midlerne, som fastsættes af FFDs bestyrelse.
Størrelsen af § 28-midlerne fastsættes hvert år på finansloven.

Orlov med fri vikar

Højskoleloven giver mulighed for, at der kan ydes tilskud til skolens merudgifter til forstandere, viceforstandere og lærere, der er under tjenestefrihed. Det kaldes orlov med fri vikar.

Ansøgningsfrist og -skema

Ansøgningsfristen er én gang om året, den 1. marts. Ansøgningsskemaet sendes til FFD.

Klik her for ansøgningsskema til ansøgning af orlov til efteruddannelse med tilskud til vikar og retningslinjer for ansøgning til orlov til efteruddannelse med tilskud til vikar.

Orlovsstyregruppen

som fordeler orlovsmidlerne består af:

  • Astrid Gintberg Levin, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, medlem af FFD's bestyrelse
  • Charlotte Heiden, lærer på Uldum Højskole
  • Kim Andersen, lærer på Odder Højskole
  • Ole Buch Rahbek, Chefkonsulent FFD

 

Vikartilskud - ansattes efteruddannelseskurser

Godtgørelse og vikartilskud

Uddannelsesfravær

Højskoler kan søge om godtgørelse i forbindelse med lærere, viceforstandere og forstanderes deltagelse i efteruddannelseskurser. Tilskuddet kan anvendes  til vikar, men det er ikke noget krav. Alle former for uddannelse tæller, hvis omfanget er mindst 12 undervisningstimer og er fordelt over mindst 2 sammenhængende dage. Skolen kan højst få tilskud til det antal kursusdage, der svarer til skolens årselevtal.

Desuden kan der fra samme pulje søges om godtgørelse ved:

  • Organisationsarbejde
  • Efterindtægt
  • Senior- og fratrædelsesordninger

Retningslinjer vedr. tilskud til vikar/efteruddannelse (pdf)