Coronavirus og højskolerne

Danmark er ramt af Coronavirus, og det udvikler sig hele tiden. FFD har lavet denne side til nyheder og tiltag fra myndighedernes side. Siden er primært en orientering til højskoler i Danmark.

FFD holder sig løbende orienteret og opdaterer siden, når ny information bliver tilgængelig for foreningen.

Højskolernes situation

Læs status på spørgsmål om genåbning, elevbetaling, økonomisk støtte m.m. i forbindelse med Corona-bekæmpelsen.

Vi opdaterer informationerne herunder løbende.

Genåbning af højskolerne

Opdateret 9. juli 2020

Hent retningslinier for lange kurser fra 1. august 2020

Retningslinier gælder kun for lange kurser og fra den 1. august 2020 og frem.

Korte kurser skal stadig benytte sig af retningslinjerne der findes beskrevet under fanen "Retningslinier for åbning / familiegrupper"

Opdateret den 24. juni

Hent retningslinierne for genåbning af højskolerne

I genåbningen af folkehøjskolerne organiseres kursisterne/eleverne overordnet som følger:

 • Kursisterne/eleverne organiseres i familiegrupper. Anbefalingen om minimum 1 meters afstand fraviges for familiegrupperne.
 • Familiegruppen defineres efter skolens fysiske indretning på kursisternes/elevernes boområder, hvor man deler værelser, toiletter, bad og evt. lokalt opholdsareal.
 • En familiegruppe må omfatte ca. 8 elever/kursister.
 • Toilet- og badefaciliteter skal deles af færrest mulige elever/kursister. Hvor flere værelser deles om bade- og toiletfaciliteter, bør der fastsættes en fordeling (hvilke værelser/familie- grupper bruger hvilke toiletter/bad). 
 • Medarbejderne indgår ikke i familiegrupperne, og anbefalingen om minimum 1 meter mellem medarbejdere og kursisterne/elevernes skal så vidt muligt overholdes både i undervisningen og samværsdelen.
 • Kursister/elever, der selv vurderer at være i øget risiko for at blive smittet og alvorligt syg af Covid-19, bør placeres i separate familiegrupper, og her er anbefalingen at holde minimum 2 meters afstand. Den enkelte folkehøjskole bør – om muligt allerede forud for kursets (gen)start – informere kursisterne/eleverne om, hvordan skolen håndterer denne situation.
 • Omfanget af den enkelte folkehøjskoles faciliteter er afgørende for, hvor mange familiegrupper en folkehøjskole kan huse ad gangen.
 • Medarbejdere, der selv vurderer at være i øget risiko for at blive smittet og alvorligt syg af Covid-19, anbefales altid at holde minimum 2 meters aftand kusister/eleverne og andre medarbejdre mv.
 • Arbejdsgiverne/folkehøjskolerne opfordres i øvrigt til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.
 • Det påhviler til hver en tid højskolens ledelse at vurdere, om skolens undervisning og aktiviteter kan genemføres sundhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Hvis dette ikke er muligt, må de pågældende aktiviteter undlades eller aflyses. 

Opdateret 12. juni

Retningslinjer for højskoleelever og for andre grupper på højskolen

FFD har spurgt kulturministeriet, hvilke retningslinjer der skal følges på højskolerne, når der på skolen kommer personer ude fra.

Ministeriet har svaret, at ved de lovbestemte aktiviteter – undervisning samvær, personalemøder og også højskolens generalforsamling – så er det de særlige retningslinjer for højskolerne, der skal følges.

Hvis det derimod er ikke lovbestemte aktiviteter – herunder udlejninger, offentlige møder mv.– så er det de generelle retningslinjer, der følges.

Hvis der på skolen samtidig er højskoleaktivitet og ikke lovbestemt aktivitet, så er det FFDs tolkning, at hvis de to grupper ikke er adskilte, så er det de generelle retningslinjer, der er gældende for alle. Er der derimod ingen kontakt overhovedet mellem de to grupper, så kan højskoleaktiviteten forsat ske ud fra de særlige højskoleretningslinjer, mens gruppen udefra skal følge de generelle retningslinjer.

Opdateret 29. maj

Ja – alle højskoler må lave rundvisninger, så længe højskolen lever op til de almindeligt gældende retningslinjer for samfundet vedrørende fx afstand og hygiejne. Der må gerne annonceres for rundvisninger.

Her er foreningens vurdering: 

 • Lad kun få personer komme på besøg ad gangen.
 • Undgå kontakt mellem familiegrupper og de besøgende.
 • Et besøg bør således ikke kombineres med fællesspisning eller nogen form for fælles arrangement, selv om der fx er under ti personer.

Opdateret den 17. august

Kulturministeriet er i færd med at udarbejde en bekendtgørelse, der giver højskolerne mulighed for i særlige tilfælde i forbindelse med åbningen af skolerne at søge Slots- og Kulturstyrelsen om dispensation fra lovkravet om mindst 21 undervisningstimer pr uge. Ordningen udløb den 31. juli. 

Opdateret 20. maj

Ved behov for indkøb af f.eks. håndsprit, værnemidler og lignende kan Skoleindkøb kontaktes – af såvel medlemsskoler såvel som ikke-medlemsskoler.

Sekretariatsleder i Skoleindkøb, Thomas Christensen kan kontaktes på Tlf 20775240.

 

Opdateret 8. juni

Højskoleophold er et anerkendelsesværdigt formål og højskoleelever kan rejse ind i landet.

Politiet har oplyst følgende:

 • Eleverne kan rejse ind fra den 27. maj. De skal ankomme så tæt på starttidspunktet for højskoleopholdet som muligt. Hvis de ankommer før dagen hvor højskoleopholdet starter, skal de kunne dokumentere og sandsynliggøre, at de ikke har kunnet ankomme senere.
 • Elevere skal medbringe et brev fra højskolen om, at de skal starte på højskolen, herunder start for opholdet. Det skal være på højskolens brevpapir.
 • Eleverne skal medbringe normal påkrævet dokumentation, eksempelvis pas, opholdskort, sundhedskort etc.
 • Et print fra politiets corona hjemmeside om at højskoleophold er et anerkendelsesværdigt formål, kan også være godt at have med. 
 • Det er i øjeblikket udelukkende politiet, der vurderer hvilke indrejseformål, der er anerkendelsesværdige. Politiet kan altså i den konkrete vurdering heraf have grundlag for at afvise udlændinge på grænsen, selvom udlændingen som udgangspunkt har et anerkendelsesværdigt indrejseformål. Spørgsmål til anerkendelsesværdigt formål, skal rettes til politiet.

Se Politiets hjemmeside om Covid 19 i Danmark 

Under anerkendelsesværdigt formål står der:

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal på højskoleophold.

Relevant dokumentation: Bekræftelse fra højskolen på, at du er indskrevet på højskolen, og at højskolen er åben.


FFD har udarbejdet er vejledning til håndtering af smitteudbrud af Covid-19 hos elever eller ansatte.

Vejledning ved smitteudbrud af Covid-19

Kurser, undervisning og elever - under lukningen

Opdateret 31. marts

FFD har fået følgende svar:

Slots- og kulturstyrelsen kan godkende, at igangværende kurser kan forlænges i et tidsrum der maksimalt svarer til den periode, hvor højskolen, af myndigheder har været pålagt nedlukning p.g.a. Covid 19 krisen.

Opdateret 30. marts

Fjernundervisning er tilladt og sker på mange højskoler både i lukkede fora og online på sociale medier. 

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vær opmærksom på, at undervisningen sker i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

At lærere og andre, der medvirker, ikke er samlet mange mennesker på højskolen i en tæt gruppe. At de holder afstand til hinanden, så vi også virtuelt er med til at signalere, at man skal passe på hinanden og holde afstand, så vi kan undgå smitte.

Højskole for alle - online

Det er fantastisk at se alle de initiativer og den kreativitet højskolerne udviser. Med virtuelle morgensamlinger, inspirationsvideoer og alt muligt andet, som kan holde de hjemsendte højskoleelevers højskolehjerte varmt.

FFD deler alt det vi kan på Højskole for alle

Højskolernes Facebook side

Når eleverne ikke kan komme til højskolen, kommer højskolen til eleverne ... og resten af Danmark. #HøjskoleForAlle

Nyheder i forbindelse med corona på www.hojskolerne.dk 

Opdateret 29. marts

Vi er, ved lov, blevet pålagt at lukke højskolerne ned og at sende eleverne hjem. Vi må henstille til, at alle følger loven.

Nogle højskoler har enkelte elever, som ikke har et hjem at komme hjem til, eller som ikke kan komme hjem til deres hjemland i den periode højskolen er lukket.

Vi har konsulteret Slots- og Kulturstyrelsen omkring det forhold, at skolerne lokalt har måttet vurdere, at enkelte elever, som ingen steder havde at tage hen, måtte blive tilbage på højskolen.  

Statsministeriet/ Børne- og Undervisningsministeriet har svaret på spørgsmålet:

Hvad skal der ske med elever på kostskoler eller andre skoler, hvor eleverne bor?

Det er vigtigt, at vi tager hånd om alle børn og unge, som bor på deres skoler, herunder kostafdelinger på gymnasier. De må ikke lades i stikken ved lukningen af skolerne.

Lukningen skal ikke omfatte børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

Det skal lokalt aftales, hvilke kostelever der bliver på skolen, og hvilke elever de kan sende hjem til deres forældre, indtil skolen genåbner.

 

Om internationale elever:

Opdateret 8. juni

Info fra SIRI - Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedrørende situationen:

1. Man kan få løbende information om konsekvenserne af coronavirus (COVID-19):

Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har lavet hver sin informationsside, hvor du kan få information om, hvilke konsekvenser coronavirus (COVID-19) har for vores brugere, på 

nyidanmark.dk

www.nyidanmark.dk Corona

både dansk: www.nyidanmark.dk/COVID19SIRI og engelsk www.newtodenmark.dk/COVID19SIRI.

2. EU-borgere og personer fra visumfri lande kan frit indrejse og søge om ophold udover 3 måneder mens de er i Danmark (som de plejer).

EU-borgere og personer fra visumfrie nationer kan, som udgangspunkt, frit indrejse til Danmark med anerkendelsesværdigt formål. EU-borgere, der påtænker at opholde sig i Danmark i mere end 3 mdr. skal indgive ansøgning om EU-opholdsdokument ved personligt fremmøde hos SIRI. De fleste ansøgninger om EU-ophold afgøres som straks-afgørelser i skranken i borgercentret – dvs. at ansøger får en afgørelse (opholdsdokument) med det samme. Opholdsdokumentet forevises ved ansøgning om bopælsregistrering (CPR) ved kommunen.

3. Borgere fra ikke EU-lande: Der er lang ventetid på sagsbehandling i øjeblikket – regn med 3 måneder.

Siris servicemål er altid 2 måneder for ansøgning om studieophold for borgere fra ikke EU-lande. Servicemålet kan ikke altid overholdes og SIRI anbefaler at man indgiver ansøgning i god tid (ca. 3 mdr før). SIRI anbefaler ydermere borgere fra ikke EU-lande om at ansøge via deres hjemland (enten online eller via dansk rep.) og få optaget biometri i den forbindelse, da der er opstået en flaskehalsudfordring på de danske borgercentre mht. biometrioptag.

4. Det er nu muligt at booke tid i alle SIRI’s borgercentre

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) åbner nu for personlig betjening i København. Det sker som en del af den gradvise og kontrollerede genåbning af Danmark i forbindelse med COVID-19 (coronavirus). Læs mere her.

5. Uddannelsessteder skal huske at underrette Studiekontoret i Siri, hvis elever ikke er studieaktiv på studiet eller udmeldt af studiet.

De vil derefter tage stilling til, om studieopholdstilladelsen skal inddrages. Underrettelser skal sendes via deres kontaktformular:

www.nyidanmark.dk - Kontaktformular

NB. SIRI har informeret os om, at så længe de studerende ikke er udmeldt af højskolen, betragtes de som studieaktive, i denne særlige situation.

Opdateret 20. marts

Højskolerne er blevet bedt om at lukke arbejdspladsen ned, ”mest muligt”.

Det centrale er, at modvirke risiko for smitte. Højskolen kan godt bede ansatte fortsætte med at løse arbejdsopgaver, imens højskolen er lukket. Vær opmærksomme på de generelle råd, om at holde afstand og at spritte/vaske hænder.

I det omfang opgaver kan løses hjemme, vil det være at foretrække. Ikke mindst i håbet om, at inddæmningen vil virke, og at den midlertidige lukning af skolerne kan ophøre hurtigt.

Skolen kan godt bede nogle medarbejdere, herunder TAP'ere, udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger.

Ansættelsesretlig rådgivning

Medarbejder- og kompetencestyrelsen (tidligere moderniseringsstyrelsen) har udarbejdet en Q&A (Ansættelsesretlig rådgivning om COVID-19), som højskoler kan finde inspiration i.

Se Medarbejder- og kompetencestyrelsens Q&A 

(Se også boksen om Lønkompensation)

Lov og økonomi

Opdateret 16. april

Statstilskud

Der arbejdes intensivt på en model for afregning af statstilskuddet før og efter hjemsendelsen af elever.

Den endelige udformning af modellen vil blive meldt officielt ud af Kulturministeriet, forhåbentlig i begyndelse af uge 17 (20. april).

Der er tæt kontakt til ministeriet og ordningen meldes ud, så snart den er kendt.

Opdateret 16. april

Lov L140 blev vedtaget af hele Folketinget 19. marts, og at loven giver Kulturministeriet hjemmel til at fravige reglerne om statstilskud på vores område.

Læs lovteksten L140

Kulturministeren sikrer Højskolernes statstilskud, selv om Corona-krisen betyder, at elevtallet daler.

Højskolerne kan i 2020 modtage tilskud uafhængigt af antallet af betalende elever. Ministeriet arbejder på en model for hvordan tilskuddet fastsættes. Modellen meldes ud så snart, den er kendt.

Alle højskolerne kan desuden bruge den ordning, der giver mulighed for at udskyde indbetalinger til Skat. Der arbejdes på at hente flere detaljer om ordningen. Ordningen meldes ud så snart foreningen kender den. 

 

Læs nyheden Kulturministeren sikrer Højskolernes statstilskud,

 

Opdateret 30. juni

Puljen til kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i forbindelse med COVID-19 er blevet forlænget til 8. august 2020. Ansøgningsfristen er tilsvarende rykket en måned til d. 6. september 2020.

Puljen for tabt deltagerbetaling

På ovenstående hjemmeside finder I et budgetskema som I skal udfylde og vedhæfte når I søger om kompensation. De folkehøjskoler som allerede har søgt om kompensation fra puljen, men som gerne vil søge om kompensation i den forlængede periode, skal også anvende det skema, som I finder på ovenstående hjemmeside. Budgetskemaet tager nemlig højde for hvilken periode I søger om kompensation i.

Hvis elever rammes af Covid 19 og sendes hjem, kan der søges kompensation i egenbetalingspuljen.

Kulturministeren og kulturudvalget garanterer en ordning, der skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for indtil 90 pct. for den tabte deltagerbetaling under nedlukning af aktivitet i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af Covid-19-smitte. 

Opdateret den 17. august

Som en del af de hjælpepakker, der skal hjælpe danske kulturinstitutioner gennem coronakrisen, er der åbnet for, at højskolerne kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger, når disse får dækket mere end 50 procent af deres ordinære driftsudgifter i offentligt driftstilskud. Ordningen gælder fra den 9. marts til den 8. juli. 

Læs om puljen for kompensation af faste udgifter 

 

Opdateret 26. maj

Slots- og Kulturstyrelsen har bekræftet, at afskrivninger kan indgå i opgørelsen af de faktiske udgifter, når skoler I forbindelse med ansøgning om kompensation for tabt deltagerbetaling skal opgøre de faktiske udgifter, som kompensationen ikke kan overstige.

Opdateret 21. april

Der er vedtaget en kompensationsordning for tabt egenbetaling, for den del, der ligger inden for højskoleloven. 

Ordningen blev meldt ud 21. april.

Se kompensationsordning på slks.dk

Kulturministeriet har oprettet en Corona-hotline: 33 74 50 00  

Refusion af elevbetaling

Det anbefales, at højskolerne refunderer elevbetalingen 100% alt andet lige, og med mindre fjernundervisning har et omfang, eller I giver andre former for kompensation som taler imod 100%.

Der er tæt kontakt til ministeriet og der arbejdes intensivt på en kompensationsordning, der meldes ud så snart den er kendt.

Opdateret 26. marts

Kulturministeriet er tæt på at kunne udstede en bekendtgørelse, der sikrer specialpædagogisk støtte til elever med handicap (SPS) på trods af, at højskoler som i led i forebyggelse af Covid-19-smitte i vidt omfang ikke har haft aktiviteter på skolerne under skolernes lukning.

Opdateret 2. april

Ministeriet har meddelt, at fristen for indberetning af regnskabet for 2019 er udsat fra 30. april til 14. maj 2020. Der er tale om en foreløbig udsættelse, som STUK muligvis igen vil forlænge.

----

Afholdelse af skolernes generalforsamling i nuværende situation - Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst følgende:

De helt særlige omstændigheder vedrørende coronavirus betyder, at højskolernes bestyrelser kan udskyde generalforsamlingen. Bestyrelsen må herefter indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

Den nuværende bestyrelse er fungerende frem til en ny bestyrelse er konstitueret.

Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes, og denne ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport, kan bestyrelsen i stedet godkende årsrapporten.”

Opdateret 27. marts

Hvis statstilskudet er mindre end 50 % af de samlede udgifter, så kan højskolen betragte sig som en privat virksomhed.

Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udskydes for afregningsmånederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder (gælder kun betalingsfristerne fra 30. april til og med 10. juli 2020).

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt am-bidrag og A-skat, er omfattet af de lempede regler.

Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Fra: skat.dk hjemmeside

Det almindelige udgangspunkt efter dansk ret er, at hvis en sælger ikke kan levere i overensstemmelse med en indgået aftale, kan køberen gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælgeren.

Ved en længerevarende forsinkelse vil køber typisk overveje at ophæve en aftale. Sælgeren kan som følge heraf i yderste konsekvens blive erstatningsansvarlig over for køberen som en konsekvens af sælgerens forsinkelse eller manglende levering. Ligeledes kan en køber blive erstatningsansvarlig over for en sælger, hvis køberen ikke er i stand til at modtage (og betale) for varen. 

Det kan dog forekomme, at en kontraktpart kan være ansvarsfri, hvis der indtræder en force majeure-situation. Det kommer bl.a. an på, hvilket lands regler en kontrakt er underlagt (lovvalg), og hvad der står i kontrakten.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Lønkompensation

Ordningen giver lønkompensation for hjemsendte medarbejdere vedrørende perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020. For at kunne ansøge om lønkompensation skal skolen hjemsende minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere. Kravet om minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som der søges lønkompensation for, og tælles ud fra antal uanset beskæftigelsesgrad.

Der er 2 indgange for at søge lønkompensation.

Mere eller mindre end 50 % statstilskud

Statstilskud under 50 %

Højskoler hvor statstilskuddet udgør mindre end 50 % af de samlede udgifter ansøger på virk.dk. Tilskudsadministrator er Erhvervsstyrelsen.

Ansøg på Virk.dk

Statstilskud over 50 %

Højskoler hvor statstilskuddet udgør tager mere end 50 % af de samlede udgifter ansøger hos Slots & Kulturstyrelsen. Tilskudsadministrator er Slots & Kulturstyrelsen

 

Statstilskud under 50 %

Opdateret 15. april

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Hvem gælder ordningen?

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Offentlige virksomheder kan ikke anvende ordningen. Ordningen gælder tillige for foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes driftsudgifter i offentligt tilskud. Højskoler med mindre end 50 % statstilskud af de samlede udgifter kan anvende ordningen. 

 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. 
 • Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Ansøgninger fra uge 13

Indberetning

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen via indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation 

Hent skema til indberetning

Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, der er sendt hjem med fuld løn som følge af COVID-19/coronavirus.

Medarbejderne skal i ansøgningen og i den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Virksomheden skal ligeledes angive og begrunde for hvilken periode, den forventer arbejdsmangel, dog maksimalt 3 måneder, som tidligst kan påbegyndes den 9. marts 2020, og som afsluttes senest den 8. juni 2020. Ansøgningen og udbetalingen bygger i første omgang på virksomhedens egne oplysninger på ”tro og love”.

Hjemsendelse med løn i henhold til lønkompensationsaftalen

Dansk Erhverv har udarbejdet en skabelon til brug ved hjemsendelser i forbindelse med lønkompensationsordningen.

Hent skabelon til brug ved hjemsendelse med lønkompensation

Kontakt

Kontakt konsulent i Højskolernes Hus, Jakob Hvenegaard for vejledning omkring ordningen, jha@ffd.dk 40228725

Ansøg på Virk.dk

Lønkompensationsordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020, men ansøgninger kan først modtages af Erhvervsstyrelsen i løbet af uge 13.

Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Virksomheden skal bl.a. oplyse om medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsendelse samt afgive tro- og love erklæring om de indsendte oplysningers rigtighed. 

Virksomheden vælger selv

Virksomheden vælger selv de medarbejdere, der skal hjemsendes under lønkompensationsordningen.

Medarbejdere i en tidsbegrænset stilling kan også omfattes af lønkompensationsordningen.

Alle medarbejdere, herunder, fleksjobbere, medarbejdere på barsel og sygemeldte kan omfattes af lønkompensationsordningen.

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at dette kan ske ved, at medarbejderne fastholdes i den dagpenge-/refusionsordning, som de er omfattet af, men at der samtidig kan ydes differencebetaling efter lønkompensationsordningen.

Kilde: virksomhedsguiden.dk og Dansk erhverv.

Fleksjobbere

For fleksjobbere efter gammel ordning skal virksomheden vælge, om man ønsker at fastholde tilskud eller overgå fuldt ud til lønkompensation. Der kan ikke modtages dobbelttilskud.

I udvælgelsen af medarbejdere, der skal hjemsendes under lønkompensationsordningen, skal virksomheden overholde forskelsbehandlingslovgivningen.

Det anbefales, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er de sidste indenfor deres arbejdsområde, der hjemsendes.

Kan en virksomhed ændre antallet af medarbejdere, den ønsker lønkompensation for?

Det vil være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage. I det tilfælde vil der kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendt. Det er formentlig en forudsætning, at virksomheden, efter at have taget medarbejdere tilbage, fortsat opfylder grænserne på minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomheden vil herefter skulle tilbagebetale den kompensation, der er modtaget for meget som følge af, at medarbejderne er kaldt tilbage før tid. Der vil ske rentetilskrivning af dette beløb. Hvordan dette vil ske og med hvilken rentesats, er endnu ikke oplyst.

Ved behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt om, kan der ansøges igen.

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at under ”særlige omstændigheder” kan virksomheden tilbagekalde medarbejdere i en periode, hvorefter den kan indtræde i ordningen igen. I den periode, hvor medarbejderen er tilbage på arbejdet, skal virksomheden tilbagebetale overskydende kompensation. Det er dog aktuelt uafklaret, hvilke krav der stilles til disse særlige omstændigheder.

Minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte

For at være omfattet af ordningen skal en virksomhed være ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19/coronavirus. En virksomhed anses efter ordningen for ekstraordinært ramt, hvis den står overfor, på grund af arbejdsmangel, at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der er ingen krav til virksomhedens størrelse ud over antallet/andelen af medarbejdere, der står over for opsigelser.

Hvilke medarbejdere er omfattet?

Ordningen omfatter både ikke-funktionærer (timelønnede) og funktionærer og fuldtids- og deltidsansatte.
Medarbejdere, som er i et bestående ansættelsesforhold, og derfor kan opsiges, kan blive omfattet af lønkompensationsordningen. En løsarbejder, der ikke får tildelt timer, er ikke omfattet af ordningen og er derfor heller ikke omfattet af afskedigelsesforbuddet.

Kilde: Dansk Erhverv

Opdateret 7. maj

Spørgsmål:

Kan puljen til lønkompensation søges med tilbagevirkende kraft (hvis medarbejdere fx har afviklet feriefridage eller har holdt fri)

Svar:

Ja, du skal kun søge kompensation for dine medarbejdere i den periode, de er hjemsendt inden for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni. Dermed også bagudrettet for medarbejdere der opfylder betingelserne for at få 

Fuld løn 

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selv om de måtte være økonomisk hårdt ramt af coronavirus/covid-19.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis de vælger at undlade at afskedige medarbejderne eller undlade at hjemsende medarbejdere uden løn. Det er ikke en betingelse, at virksomhederne har en overenskomstmæssig adgang til at hjemsende medarbejdere uden løn. Ordningen gælder også for medarbejdere, der er funktionærer.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Enighed om midlertidig lønnedgang

Lønkompensationsordningen kan også anvendes, hvor der lokalt er opnået enighed om midlertidig lønnedgang. Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes i lønkompensationsordningen.

Ansøg for hele perioden - én gang

Virksomheden søger om lønkompensation én gang i tre-måneders perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020. Virksomheden søger dermed for hele den periode, den ønsker at være omfattet af ordningen.

Udtrædelse og genansøgning

Selvom der er søgt for en længere periode, kan virksomheden godt træde ud af lønkompensationsordningen før, hvis situationen ændrer sig. Hvis der er søgt for kortere tid, og virksomheden efterfølgende vurderer, at der er brug for en forlængelse, skal der ansøges på ny.


Der gælder ikke nogen mindsteperiode for anvendelse af lønkompensationsordningen.

For medarbejdere ansat som funktionærer: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For ikke-funktionærer: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Det maksimale beløb reduceres forholdsmæssigt, hvis medarbejderen arbejder mindre end 37 timer.

Beløbsgrænsen er sat op til 30.000 kr. per medarbejder/md. Det gælder både for dem, der har søgt, og dem, der påtænker at søge om lønkompensation. Til dig, der endnu ikke har søgt, opfordrer vi dig til at vente, til vi har opdateret ansøgningsblanketten. Hvis du allerede har søgt, skal du ikke gøre noget nu.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Ja, lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere.

Hvis du har deltidsansatte, vil deres løn blot indgå i de samlede beregninger.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Løntilskud til elever/lærlinge er på 90 % 

Der er nu indgået endelig aftale om at også elever/lærlinge kan indgå i lønkompensationsordningen. Det er forudsat at virksomheden i øvrigt opfylder betingelserne.

Tilskuddet for elever/lærlinge er på 90 % - dette gælder også for elever på funktionærområdet.

Det er en forudsætning at eleven/lærlingen modtager sin normale løn i hjemsendelsesperioden.

Feriedage

Eleven/læringen bidrager med op til 5 feriedage, på samme måde som øvrige medarbejdere der er omfattet af lønkompensationsordningen.

Når eleven er på skole

Virksomheden kan ikke få lønkompensation i perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, herunder som fjernundervisning. Her modtager virksomheden tilskud efter reglerne om AUB.

Uddannelsesansvar

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og således i udgangspunkt ikke hjemsender eleven/lærlingen, hvor det er uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at fastholde praktikken i virksomheden.

En eventuel hjemsendelse forlænger ikke uddannelsestiden, med mindre det indstilles af det faglige udvalg.
Hvis eleven/lærlingen er i prøvetiden, suspenderes denne i perioden, hvor eleven er hjemsendt på lønkompensation.

Nej, alle virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, kan ansøge om kompensation uanset virksomhedsform og branche.

Det gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?

Nej, de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Kilde: virksomhedsguiden.dk

Dog har Beskæftigelsesministeriet oplyst, at det er muligt at hjemsende og dermed indberette forskellige perioder for de ansatte. Kilde: Dansk Erhverv

 

Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden?

Ja, den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

Skal min medarbejder have pension i lønkompensationsperioden?

Ja, medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, for at virksomheden kan opnå lønkompensation.

Dette inkluderer pension mv., som er en del af den faste løn på måneds- eller timebasis.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

Må medarbejdere have bibeskæftigelse i hjemsendelsesperioden?

Hvis en medarbejder er hjemsendt under lønkompensationsordningen, skal vedkommende stå til rådighed for virksomheden og herved kunne møde på arbejde igen med dags varsel.

Medarbejderen vil som følge af dette ikke kunne påtage sig andet lønnet arbejde.

Det er Dansk Erhvervs vurdering, at en medarbejder, der også forud for den 9. marts 2020 har haft bijob/sideløbende beskæftigelse, vil kunne fortsætte med dette, så længe omfanget af bijobbet ikke øges og i øvrigt er til hinder for, at medarbejderen kan møde igen på arbejde med dags varsel.

Dansk Erhverv vurderer, at medarbejderen kan udføre ulønnet frivilligt arbejde i forbindelse med hjemsendelsen.

Kilde: Dansk Erhverv

 

Må medarbejdere tage på uddannelse i lønkompensationsperioden?

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomheden eller medarbejderen.
Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden.

Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Kilde: Dansk Erhverv

 

Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejderens lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode.

Eventuelt for meget udbetalt lønkompensation vil skulle tilbagebetales af virksomheden. Der vil blive tilskrevet renter for den periode, virksomheden ikke er berettiget til lønkompensation.

I virksomhedens dokumentation skal også indgå attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt. Er der ikke en faglig repræsentant, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.

Virksomheden vil af Erhvervsstyrelsen blive pålagt at anvende revisorbistand. Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier, f.eks. stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko med videre. Der vil også kunne stilles krav om revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.

Kilde: Dansk Erhverv

Statstilskud over 50 %

Opdateret 21. juli 2020

Kulturministeriet har meldt ud, at der kan søges om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Perioden der kan søges for er fra 9. marts til 8. juli 2020. Puljen er blevet forlænget, så der kan søges for perioden 9. marts til og med den 29. august 2020(for lønkompensation) og 31. august 2020(for faste udgifter ved særlige omstændigheder)

Ansøgningsfristen for at søge puljerne er 20. september 2020.

Bemærk, at det ikke er muligt at søge puljerne på Kulturministeriets hjemmeside pga. tekniske udfordringer p.t. Disse forventes løst senest 10. august 2020.

Der kræves en revisorerklæring, så højskolen skal kontakte sin revisor i forbindelse med ansøgningen.

Læs mere og søg på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside  under "ANSØG KOMPENSATION TIL SELVEJENDE KULTURINSTITUTIONER MV."

FFD’s rådgivningsteam i forhold til Corona-relaterede spørgsmål

Hjælpepakker

Thor West Nielsen

Chefkonsulent
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.

Jakob Hvenegaard

Specialkonsulent
Udvikling

  

Viggo Mellerup

Juridisk konsulent
Rådgivning og administration

Juridisk rådgivning, ansættelsesforhold.

På barsel til og med januar 2021

undefined 

 

Genåbning

Elsebeth Gerner Nielsen

Generalsekretær
Sekretariatet

  

Lea Halkier

HR-konsulent
Rådgivning og administration

Teamkoordinator, rekruttering og medarbejderudvikling.

Rådgiver vedr. ansættelsesforhold samt barsels- og ferielovgivning.

Søren Børsting

Udviklingskonsulent
Udvikling

Folkeoplysningspuljen, skoleudviklingspuljen, orlovsmidler - diverse kurser og efteruddannelse.

undefined 

Sara Skovborg Mortensen

International konsulent
Udvikling

Udvikling af internationale projekter og samarbejder. Rådgivning omkring internationale elever og forhold.

 

Se også orientering  om corona til elever og kursister på

www.hojskolerne.dk/corona

Nyheder ifm Corona