Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Mentorordning

Mentorordningen er for unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år. UU visiterer til ordningen, og det skal fremgå af elevens uddannelsesplan, at eleven skal på højskole med mentor.
Højskolerne har gode erfaringer med at forberede unge uden ungdomsuddannelse til at tage en ungdomsuddannelse.

Målgruppen for Mentorordningen

Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½-25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse kan - som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning - tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen. Et ophold med mentorstøtte skal være af minimum 12 ugers varighed.

Evalueringsrapport

Mentorordningen begyndte som et projekt der varede fra 2007-2009. Projektet blev evalueret af DPU.

Læs evalueringsrapporten " Evaluering og dokumentation af højskoleophold med mentorordning "  af Ulla Højmark Jensen, DPU.

På højskole med mentor

Folder til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere med information om Mentorordningen samt cases. 

 

Hent folderen

Læs mere om at tage på højskole med mentor i folderen.

Højskole som genvej til uddannelse

Læs folderen og bliv klogere på, hvordan højskolen kan være en genvej til uddannelse. 

 

Hent folderen

Bliv klogere på, hvordan du kan bruge højskolen som en genvej i din uddannelsesvej.