Specialundervisning

Ifølge lov om folkehøjskoler kan der gives tilskud til specialundervisning. Med tilskudsbekendtgørelsen der trådte i kraft den 1. august 2014 er følgende gældende.

Staten yder tilskud til:

  • Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov (i det følgende: specialundervisning) (lovens § 27, stk. 1)
  • Lærertimer til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2)
  • Praktisk medhjælp til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2)
  • Hjælpemidler til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2)

Der ydes enten tilskud til specialundervisning (lovens § 27, stk. 1) eller tilskud til lærertimer til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2).  

 

I forbindelse med den seneste tilskudsbekendtgørelse, er der udsendt brev fra kulturministeriet om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Læs vejledningen:  Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever på folkehøjskoler. Vejledningen kan også findes på Kulturminisetriets hjemmeside. 

Mere information

Du kan læse mere om SPS tilskuddet på undervisningsminsiteriets hjemmeside

Skoleledere og SPS-koordinatorer på frie kostskoler kan finde uddybende oplysninger om administration af SPS på spsu-net.spsu.dk, herunder hvordan der søges om tilskud. Få adgang til hjemmesiden ved at skrive til  sps@ktst.dk.

Jakob Hvenegaard

Udvikling
Specialkonsulent og teamleder
Unge uden ungdomsuddannelse, uddannelsessamarb. og vejledning
jha@ffd.dk
Tlf. 3336 4266 / 4022 8725
So Me _logo _linkedin2

Thor West Nielsen

Rådgivning og Administration
Chefkonsulent / souschef
Lovgivning og økonomi
twn@ffd.dk
Tlf. 3336 4033 / 2160 6238
So Me _logo _linkedin2

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven