STAR-pulje: Kontanthjælpsmodtagere på højskole

Puljen der er et forsøg med brobygning på højskoler er nu blevet behandlet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering (STAR). I alt 8 projekter om brobygningsforløb har fået tilsagn.

Formålet med puljen er at udvikle, etablere og iværksætte brobygningsforløb på højskoler (folkehøjskoler og frie fagskoler) som led i den unges uddannelsesrettede indsats.

Målet er at give de unge et forløb, som på sigt gør dem klar til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse.

Deltagere i projektet

Der er givet tilsagn til 8 projekter omfattende 9 højskoler, 2 Frie Fagskoler og 10 kommuner. Der var i alt 25 ansøgninger om at deltage i STAR projektet.

I alt får 65 unge tilbudt et brobygningsforløb. Ud af de 6 mio. kroner er der til køb af højskoleforløb afsat 5.999.917 kr.

Skoler og kommuner i projektet er:  

Bornholms Højskole i samarbejde med Bornholm kommune

Suhrs Højskole og Grundtvigs Højskole i samarbejde med Gentofte kommune

Vallekilde Højskole i samarbejde med Holbæk kommune, Odsherred kommune og Kalundborg kommune

Højskolen Snoghøj i samarbejde med Horsens kommune

Nordjyllands Idrætshøjskole og Odder Højskole i samarbejde med Skive kommune

Sorø Husholdningsskole og Rønshoved Højskole i samarbejde med Slagelse kommune

Fagskolen Sansestormerne i samarbejde med Aarhus kommune

Rønde Højskole i samarbejde med Syddjurs kommune () 

 

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information om puljen. 

Læs mere om údmeldingen om puljen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Jakob Hvenegaard

Udvikling
Specialkonsulent og teamleder
Unge uden ungdomsuddannelse, uddannelsessamarb. og vejledning
jha@ffd.dk
Tlf. 3336 4266 / 4022 8725
So Me _logo _linkedin2

Søren Børsting

Udvikling
Udviklingskonsulent
Folkeoplysning og puljemidler 
sb@ffd.dk
Tlf. 3336 4267 / 4022 3505
So Me _logo _linkedin2Niels Glahn

Ledelse
Generalsekretær
ng@ffd.dk
Tlf: 3336 4032 / 2035 2362
So Me _logo _linkedin2 

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven